การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และอาจารย์ชิดาพันธุ์ มูลผล โดยมีนักเรียนที่ได้เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 62 คน
ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก