ขอแสดงความยินดีกับ นายนายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.6/2

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
นายนายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.6/2
ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล
Award : 2nd Runner Up และ Popular Vote
การประกวดแข่งขัน Age Group: Group H Intermediate21th Global Children and Youth Piano Competition