การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์และคณะสีสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น.
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์”
และการจัดแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมอาคาร 1