รับมอบเงินบำรุงการศึกษา เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
โดย อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ได้เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเงินบำรุงการศึกษา เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงบประมาณ
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร