บรรยากาศการประชุมคณะสี ปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการประชุมคณะสี ปีการศึกษา 2565
ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์
ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565
ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร