การประชุมเตรียมความพร้อมการคุมสอบ Pretest ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการคุมสอบ Pretest ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม
ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยอาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง ชี้แจงแนวทางการดำเนินการในส่วนต่างๆ ของการคุมสอบ
ณ หอประชุมโรงเรียน