พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนสอบ Pretest ม.1ปีการศึกษา 2566 อันดับที่ 1-10

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนสอบ Pretest ม.1ปีการศึกษา 2566 อันดับที่ 1-10
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน จำนวน 23 คน
จากนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น 1,009 คน
ณ หอประชุมโรงเรียน