การประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม
ซึ่งมีอาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม
ณ หอประชุมโรงเรียน