การแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-16.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์และส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างคณะนักเรียน
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก (วันแรก)
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก (วันสอง#1)
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก (วันสอง#2)
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก (วันสอง#3)