การประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสำหรับนักเรียน และบุคลากรในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์”

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสำหรับนักเรียน
และบุคลากรในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์”
โดยจะจัดการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลบบุรี ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก