การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (ลวบุรีเกมส์)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (ลวบุรีเกมส์)
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีอาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
ณ หอประชุมโรงเรียน