กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนธันวาคม

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนธันวาคม
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2