การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน SBAC Singing Contest 2022

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน SBAC Singing Contest 2022
จัดการประกวดแข่งขันโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่