ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุกัญญา สหายรักษ์ ม.1/3

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงสุกัญญา สหายรักษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น XD U13
และ รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 รุ่น GD U13

ในการแข่งขันรายการ Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2022
ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565