ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินฝึกหัดกับ GMTA Entertainment Thailand

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงชนากานต์ หรั่งรอด ม.2/3
นางสาวกฤตยา พยัพไพร ม.5/2
ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินฝึกหัดกับ
GMTA Entertainment Thailand
ในช่วงปิดภาคเรียนและมีโอกาสได้เซ็นสัญญาร่วมงานกับทางค่าย
จากการที่ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน SBAC Cover Dance 2022
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่