ขอแสดงความยินดีกับ ทีม White Shark ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับ
ทีม White Shark
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ในรายการแข่งขันประกวด Japan Open Cheerleading Championship 2022
ประเภท Median Junior Division
ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น