การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.30 น.
งานพยาบาล โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จาก
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เข้าบริการตรวจสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คลิก
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 27 ธันวาคม 2565 คลิก