ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพิเศษ ม.1
ปีการศึกษา 2566

จัดสอบ
วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-521-0690 ต่อ 333 หรือ 02-544-8340
ฝ่ายวิชาการ ในวันและเวลาราชการ

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คลิก