ผู้บริหารโรงเรียน กล่าวอวยพรและแสดงความปรารถนาดีให้กับบุคลากรโรงเรียนและนักเรียนทุกคน

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียน
กล่าวอวยพรและแสดงความปรารถนาดีให้กับบุคลากรโรงเรียนและนักเรียนทุกคน
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566
ณ สนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1