โครงการภาษาสร้างสรรค์ด้านการเขียน “สรรค์คำ สรรคน ปั้นเยาวชนนักเขียน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอเชิญชวนเข้าร่วม
โครงการภาษาสร้างสรรค์ด้านการเขียน
“สรรค์คำ สรรคน ปั้นเยาวชนนักเขียน”
โดยคณะวิทยากรมากความรู้ความสามารถ เก่งกาจด้านภาษา
เน้น พาปฏิบัติจริง ทุกสิ่งเรียนรู้จากเกม
รับสมัครจำนวนจำกัด 90 คน เท่านั้น ช้าอดหมดสิทธิ์
มีเกียรติบัตรและของรางวัลมากมาย
สมัครได้ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
เข้าร่วมกิจกรรมฟรี!!!!
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 3 กุมภาพันธ์ 2566
จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร