รับสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
รับสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ม.4 ที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ทาง IG: @coolkidssatit
ออกแบบโดย 
นางสาวปิยาภรณ์ กมลพาณิชย์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ