การแข่งขันโต้วาที “โต้คารมมัธยมวัดพระศรี” รอบชิงชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิญร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที
“โต้คารมมัธยมวัดพระศรี” รอบชิงชนะเลิศ
ระหว่าง ฝ่ายเสนอ : “ทีม โต้วาที โต้วาใจ โต้กันไป กลายเป็นทะเลาะ”
ฝ่ายค้าน : “ทีม กลัวดอกพิกุลจะร่วง”
ในญัตติ ” หล่อสวยพันธุกรรมแต่กำเนิดหรือสวยหล่อเกิดจากศัลยกรรม”
วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2