กิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30-17.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พัฒนาการด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมทั่วไปของนักเรียน
และรับผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 และเรื่องอื่นๆ ตามสมควร

ณ ห้องเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก