การแข่งขัน Cover Dance รอบชิงชนะเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Cover Dance รอบชิงชนะเลิศ
ในงาน “Open House สาธิตประสานมิตร เปิดบ้านพหุปัญญา 36 วิชาเอก”
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ทีม (Glow’n in the dark) รายชื่อ ดังนี้
1.ด.ญ.สุพิชญา วิทยาพูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
2.ด.ญ.ชนากานต์ หรั่งรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
3.ด.ญ.สุวิชาดา อ้นทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
4.ด.ญ.ธัญวรัตม์ แก้วขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
5.ด.ญ.ปานปรารถนา ปานพิพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
6.น.ส.พรรณภัทร เพียรการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
7.น.ส.กฤตยา พยัพไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
8.น.ส.พรทิพ ซุนสง่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก