ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ในปีนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งถึง 3 คนด้วยกัน
จะเป็นใครกันบ้าง ไปรับชมกันเลย!
ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นี้
อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนกันเยอะ ๆ ครับ
ออกแบบโดย
นายชวิน บริเวณไพศาล
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ