การรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (โควตา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (โควตา)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
กล่าวให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก