การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-15.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
โดยการรับสมัครสอบครั้งนี้ได้มีผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก