พิธีประดับสายยงยศ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ฝ่ายวิชาการ
ได้จัดพิธีประดับสายยงยศ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยมี อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานพร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมประดับสายยงยศแก่ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก