การพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง

วันที่ 30 มกราคม 2566 และ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลาย
ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โดยได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง
ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน ห้องน้ำ หอประชุมโรงเรียน และบริเวณโดยรอบอาคารเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก