พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้จัดพิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมี อาจารย์ปฐมพร บุญลี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารจัดการ เป็นประธานในพิธีปิด
พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง
ณ สนามฟุตบอล หน้าอาคารสาธิต 1