มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน
และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)