การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแสดงความสามารถด้านดนตรี งานสาธิตวิชาการ ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแสดงความสามารถด้านดนตรี
งานสาธิตวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี