โครงการค่ายภาษาสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “สรรค์คำ สรรคน ปั้นเยาวชนนักเขียน”

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร จัดโครงการค่ายภาษาสร้างสรรค์
ภายใต้หัวข้อ “สรรค์คำ สรรคน ปั้นเยาวชนนักเขียน” โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร เกรท เอ็ดดู-เทนเม้นท์ มาบรรยายให้ความรู้
และทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก