การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดพระนครเกม ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดพระนครเกม ครั้งที่ 1
(ฟุตบอล 7 คน และบาสเกตบอล)
จัดโดย วิทยาลัยการฝึกหัดครู ม.ราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก