กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-16.30 น.
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม
ภายใต้การดำเนินงานโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (AntiFake News Center) ประจำปี 2566
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

ณ หอประชุมโรงเรียน
ภาพถ่ายโดย งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ และชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก