การประกวด Graphic Design Poster หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทย สไตล์ Y2K”

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวด Graphic Design Poster
หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทย สไตล์ Y2K”
สมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 เมษายน 2566
สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Group
“ประกวดออกแบบโปสเตอร์สงกรานต์ Y2K66”