การประชุมบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมนี้เป็นการประชุมเพื่อสรุปประเด็นสำคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1