ผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
เดินทางเข้าเยี่ยมค่ายพร้อมทั้งให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม
ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย
อาจารย์ต้นสัก สนิทนาม