การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้อันดับสำรอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

การมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้อันดับสำรอง
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2566


ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้อันดับสำรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก