นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ผลัดที่ 49

ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม พ.ศ. 2566
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จำนวน 58 นาย เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ผลัดที่ 49
โดยมี อาจารย์สุวัตร์ ผาทอง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กองพันฝึกปกครองที่ 31
ดูแลประสานงานในห้วงระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย อาจารย์สุวัตร์ ผาทอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก