ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 2 คน
ได้แก่ นางสาวพัฒนันท์ การุญบุญญานัน นักเรียนชั้น ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินและได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบสองระดับประเทศ
และเด็กชายธนาลัย จาตุประยูร นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566