การประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้จัดการประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมี อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้างาน
และบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมการประชุม โดยประธานได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1