การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ สัญจร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ สัญจร ครั้งที่ 2
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
และผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมอง พร้อมทั้งปัญหาต่างๆ
ของแต่ละหน่วยงาน (รร.มัธยมสาธิตฯ, รร.ประถมสาธิตฯ และศูนย์สาธิตการบริบาลฯ) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาในอนาคต