ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดสุนทรพจน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดสุนทรพจน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี
เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท นักเรียนชั้น ม.2/1 และ
นางสาวเพียงขวัญ ลีลาภิวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.5/2
ได้รางวัลชมเชย พร้อมได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และทุนการศึกษา จำนวน 500 บาท
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก