การประชุมฝ่ายบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ฝ่ายบริหารจัดการ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมฝ่ายบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมี อาจารย์ปฐมพร บุญลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารจัดการ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการ โดยประธานได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1