การปฐมนิเทศคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.
งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ได้จัดการปฐมนิเทศคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วย อาจารย์รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละฝ่ายงานของคณะกรรมการนักเรียน
ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมให้โอวาสและข้อคิดในการทำกิจกรรมและการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก