กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เวลา 08.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร