กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมได้ที่ QR CODE