กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น.
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร 
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เป็นประธานในพิธีเปิด 
และมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน บรรยายข้อมูลสำคัญต่างๆ
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก