ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยอาจารย์ชุลีรัตน์ ล้ำนาค หัวหน้ากลุ่มงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 คน
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก